MERSİN ESCORT

Yalnız bu sitede elden ödemeli mersin escort bayan ilanları

mersin escort » Blog »

Açık bir toplumda seks işçiliğini anlamı

Açık bir toplumda seks işçiliğini anlamı Açık bir toplumda seks işçiliğini anlamı Açık bir toplumda seks işçiliğini anlamı

     Seks işçileri kimlerdir?
     Seks işçileri, düzenli olarak veya ara sıra karşılıklı rıza ile para veya diğer şeyler karşılığında cinsel hizmetler veya erotik performanslar yapan yetişkinlerdir.

     Neden “fahişe” yerine “seks işçisi” terimini kullanıyorsunuz?
     “Seks işçisi” terimi - seks işçiliğinin iş, emek biçimi olduğunu kabul eder. Öte yandan fuhuş, suçluluk ve ahlaksızlık çağrışımlarına sahiptir. Cinsel hizmet satan birçok kişi “seks işçisi” terimini tercih eder ve “fahişe” sözünü aşağılayıcı ve damgalayıcı bulur, bu da sağlık, yasal ve sosyal hizmetlerden dışlanmasına katkıda bulunur.

     İnsan ticareti nedir ve seks işçiliğinden farkı nedir?
     İnsan kaçakçılığı, sömürü amacıyla tehdit veya güç kullanımı, kaçırma, aldatma veya diğer zorlama biçimlerini içeren bariz bir insan hakları ihlalidir. Bu, zorla çalıştırma, cinsel sömürü, kölelik ve daha fazlasını içerebilir.

    Öte yandan, seks işçiliği, cinsel hizmet satma veya satın alma eyleminin insan haklarının ihlali olmadığı yetişkinler arasında karşılıklı rıza ile yapılan bir işlemdir. İnsan ticaretini seks işçiliği ile birleştirmek zararlı ve verimsiz olabilir.

     Seks işçisi örgütleri sömürüye karşı çıkıyor ve birçoğu insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere sömürüyü ele almanın en etkili yolunun işçi haklarını güçlendirmek ve ekonomik adaletsizlikleri kontrol etmek olduğunu düşünüyor. Güvencesiz çalışma, kısıtlayıcı göç politikaları ve cinsiyet eşitsizliği, sömürüye karşı daha fazla savunmasızlığa katkıda bulunur. 
     Seks işçilerinin seks kölesi olduklarına yönelik iddia, modası geçmiş bir klişedir. Seks işçileri bedenlerini satmaz veya kiralamazlar; seks işçileri cinsel hizmet satarlar ve karşılığını alırlar. Seks işçiliği, bu noktada, diğer işçilik ve emek biçimlerinden farklı değildir. 
Seks işçiliğinin insan ticareti ile ilişkilendirilmesi ve hatta insan ticareti ile eşdeğer tutulması üzerinden yapılan yorumlar ise seks işçiliği ve insan ticaretinin ortaya çıkış koşulları hakkındaki bilgisizlikten veya bilinçli bir politik gündem oluşturma çabasından ileri gelmektedir.

     Seks işi doğal olarak zararlı mı?
     Seks işçiliğinin bir iş olması, iyi bir iş, ilham verici bir iş veya zararsız bir iş olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, seks işçiliği doğal olarak zararlı değildir, ancak suç ve damgalama seks işçiliğini dolaylı olarak zararlı hale getirir.

     Seks işçileri, çoğu işçi gibi, işleriyle ilgili çeşitli duygulara sahiptir. Bazı seks işçileri işlerinden hoşlanmazlar, ancak bunun yaşamak için en iyi ya da tek seçenek olduğunu keşfederler. Bazıları çalışmaları hakkında agnostiktir, ancak esneklik veya iyi bir ücret sunduğunu keşfederler. Seks işçilerinin çalışmaları hakkında ne düşündüklerine bakılmaksızın, işyeri sağlığı ve güvenliği ve insan haklarını hak ediyorlar.

Kategoriler

Blog


Etiket